Czas Pracy

Planowanie i rozliczanie harmonogramów, godziny nadliczbowe, zgodność z KP, raporty i zestawienia, zarządzanie absencjami.

Przeczytaj więcej

Faktury

 Akceptacje, dekretacja faktur, analiza finansowa, raporty kosztowe i sprzedażowe, budżetowanie, cash flow, obsługa e-faktur.

Przeczytaj więcej

Urlopy

Plany i wnioski urlopowe, kalendarz nieobecności, saldo i limity urlopowe, akceptacje przełożonych, grafiki nieobecności

Przeczytaj więcej

Korespondencja

Obieg i dekretacja dokumentów, kompleksowe archiwum korespondencji i książki nadawczej, współdzielenie dokumentów w wielu lokalizacjach firmy

Przeczytaj więcej

Zasoby

Zarządzanie wyposażeniem, przypisania do pracowników i lokalizacji, śledzenie kosztów, zarządzanie cyklem życia, inwentaryzacja, karta obiegowa.

Przeczytaj więcej

Zamówienia

Składanie zamówień i zapotrzebowań, monitorowanie statusów realizacji, dekretacja i akceptacja, kontrola rozbieżności, raporty i statystyki, integracja z aplikacją Faktury.

Przeczytaj więcej

Zaliczki

Wnioski i rozliczenia zaliczek, szczegółowe śledzenie kosztów, generowanie raportów zbiorczych, czytelny i przejrzysty interfejs użytkownika, integracja z aplikacją Delegacje oraz Faktury.

Przeczytaj więcej

Pracownicy

Zarządzanie personelem, profile pracowników ich role i stanowiska, umowy, struktura organizacyjna, portal pracowniczy, rekrutacja, ścieżka kariery, e-teczka pracownicza, monitorowanie aktualności badań, certyfikatów i egzaminów.

Przeczytaj więcej