Efektywne zarządzanie delegacjami służbowymi na wyciągnięcie ręki!


Przeglądarka, apka mobilna? Obie do twojej dyspozycji.


Wnioskowanie o delegacje

 • Przejrzyste wnioski
 • Wyjazdy krajowe
 • Wyjazdy zagraniczne

Rozliczanie delegacji

 • Koszty podróży
 • Zaliczki
 • Ewidencje przebiegu pojazdów

Kalkulacja kosztów wyjazdu

 • Wprowadzanie kosztów (Ryczałty za przejazdy, nocleg, DKM)
 • Rozliczanie diet
 • Załączanie faktur

Ewidencja przebiegu pojazdu

 • Rozliczenie przejechanych kilometrów
 • Szczegóły pojazdu
 • Możliwość wysyłki do akceptacji

SSC MASTER Delegacje to również:

 • Kalendarze z delegacjami
 • Informacje o raportach
 • Śledzenie statusu rozliczenia delegacji

Delegacje Mobile

 • Wnioski o wyjazdy krajowe i zagraniczne
 • Rozliczenia
 • Koszty podróży
 • Ewidencja przebiegu pojazdu


SSC Master DELEGACJE

Planowanie i rozliczanie podróży służbowych

 ✓ Wniosek i rozliczenie delegacji krajowych, zagranicznych i zbiorczych

 ✓ Ewidencja przebiegu pojazdów

 ✓ Rozliczenie diet i potrąceń z tytułu otrzymanych posiłków

 ✓ Ewidencja kosztów podróży służbowej

 ✓ Kalendarz delegacji dla całego zespołu

 ✓ Wydruk dokumentów delegacji