Zarządzaniem czasem pracy może być łatwe 


Wystarczy dowolna przeglądarka na Twoim komputerze 
Odpowiednie funkcje także na telefonach Android & iOS


Planowanie i rozliczanie czasu pracy

 • Wielofunkcyjne grafiki i terminarze
 • Wnioski o nadgodziny i odbiór nadgodzin oraz formę wykonywanej pracy
 • Wygodna rejestracja rzeczywistego czasu pracy za pomocą aplikacji mobilnej

Portal pracowniczy

 • Prowadzenie dowolnych spraw przy pomocy wniosków pracowniczych 
 • Dostęp do dokumentów (badania, BHP, oświadczenia, szkolenia, inne) 
 • Dokumenty poufne dostępne przez DASHBOARD (paski płacowe, PIT, RMUA) 

Wnioski urlopowe

 • Wnioskowanie, zatwierdzanie oraz rozliczanie urlopów.
 • Czytelne i zawsze aktualne salda urlopowe 
 • Obsługa dodatkowych rodzajów urlopu

Aplikacja mobilna

 • Wygodny wgląd i operacje z poziomu aplikacji mobilnej 
 • Sprawna akceptacja wniosków 
 • Podgląd grafików i wniosków pracowniczych.

SSC Master oferuje o wiele więcej, warto zerknąć w menu 🙂 

Rozszerz funkcjonalność platformy o dodatkowe moduły funkcjonalne:

 • Planowanie i rozliczanie podróży służbowych
 • Dekretacje oraz akceptacje faktur kosztowych i zakupowych 
 • Dostęp do dokumentów w ramach realizowanych projektów
 • Dekretacje oraz akceptacje pism przychodzących i wychodzących
 • Rozszerzenia, które chętnie zaprezentują Ci nasi specjaliści 


Najważniejsze funkcje środowiska SSC Master 

SSC Master LABOR

Planowanie i rozliczanie czasu pracy 

 ✓ Planowanie i rozliczanie czasu pracy, grafiki dla dowolnych zespołów

 ✓ Przegląd danych zawartych w grafiku użytkownika

 ✓ Wnioski o nadgodziny, o pracę zdalną i pracę zdalną okazjonalną

 ✓ Rejestracja rzeczywistego czasu pracy za pomocą aplikacji webowej i mobilnej

 ✓ Planowanie i rozliczanie dyżurów

 ✓ Automatyczne generowanie terminarzy i grafików działu wg ustalonych schematów reguł

 ✓ Weryfikacja poprawności tworzonych terminarzyAlerty związane z naruszeniami Kodeksu Pracy

 ✓ Notyfikacje związane z błędami w terminarzu

 ✓ Obsługa wniosków pracowniczych związanych z planowaniem terminarzy

 ✓ Predefiniowane raporty dynamiczne

 ✓ Tworzenie dedykowanych raportów w formacie Excel

 ✓ Wydruki grafików działów oraz miesięcznych i rocznych kart czasu pracy

SSC Master URLOPY

Wnioski urlopowe 

 ✓ Planowanie i rozliczanie urlopów

 ✓ Składanie i zatwierdzenia wniosków urlopowych

 ✓ Modyfikacja i wycofanie wniosku urlopowego

 ✓ Dostęp do salda urlopowego

 ✓ Obsługa dodatkowych rodzajów urlopu (stażowy, na urodziny, szkoleniowy itd.)

 ✓ Kalendarz nieobecności

 ✓ Obsługa wszystkich kodeksowych rodzajów urlopów, zastępstw podczas nieobecności, nieobecności związanych z innymi formami zatrudnienia (B2B, umowa zlecenie itd..)

 ✓ Import zwolnień lekarskich z PUE e-ZLA

SSC Master ORG

Zarządzanie pracownikami

 ✓ Profil pracownika i dokumenty zatrudnienia (przegląd i edycja)

 ✓ Wnioski pracownicze

 ✓ Dostęp do dokumentów pracownika (badania, BHP, oświadczenia, certyfikaty, szkolenia, inne)

 ✓ Dostęp do dokumentów wrażliwych: paski płacowe, PIT i RMUA

 ✓ Definiowanie i obsługa zastępstw

 ✓ Widgety - skrócony plan pracy, limity urlopowe, dokumenty do akceptacji, zadania do wykonania, kalendarz, raporty

 ✓ Samodzielna modyfikacja strony głównej widoków aplikacji

SSC Master DELEGACJE

Planowanie i rozliczanie podróży służbowych

 ✓ Wniosek i rozliczenie delegacji krajowych, zagranicznych i zbiorczych

 ✓ Ewidencja przebiegu pojazdów

 ✓ Rozliczenie diet i potrąceń z tytułu otrzymanych posiłków

 ✓ Ewidencja kosztów podróży służbowej

 ✓ Kalendarz delegacji dla całego zespołu

 ✓ Wydruk dokumentów delegacji

SSC Master MOBILE

Aplikacja mobilna 

 ✓ Dostęp do danych pracowniczych (profil pracownika, limity, nadgodziny itd.)

 ✓ Dostęp do harmonogramu pracy użytkownika

 ✓ Tworzenie i akceptacja wniosków urlopowych

 ✓ Tworzenie i akceptacja wniosków pracowniczych

 ✓ Rejestracja rzeczywistego czasu pracy

 ✓ Widget  - Skrócony plan pracy, Harmonogram, Limity urlopowe, Dokumenty (Nieobecności, Dokumenty pracownika, Wnioski pracownicze, Dane wrażliwe), Dokumenty do akceptacji, Zadania do wykonania, Kalendarz, inne