Twój klucz do efektywnego zarządzania czasem pracy!


Przeglądarka, apka mobilna? Obie do twojej dyspozycji.


Planowanie czasu pracy

 • Dla dużych i małych zespołów
 • Wygodne operacje zbiorcze
 • Przejrzyste harmonogramy

Rozliczanie czasu pracy

 • Wygodna i kompletna ewidencja
 • Plany & faktyczna realizacja
 • Wszystkie składniki płacowe

Wygodne wnioski, optymalne decyzje

 • Nadgodziny
 • Formy wykonywanej pracy
 • Odpracowania

Portal pracownika

 • Dostęp do najważniejszych danych
 • Sekcja z dokumentami
 • Podsumowanie nadgodzin i limitów urlopowych

Rejestracja rzeczywistego czasu pracy

 • Kontrola czasu pracy pracowników pracujących zdalnie
 • Rejestracja czasu pracy z poziomu aplikacji mobilnej i aplikacji www
 • Brak kosztów związanych z instalacją czytników RCP

Praca zdalna

 • Ewidencja trybu i adresu pracy zdalnej
 • Wnioski o pracę zdalną
 • Zarządzanie limitami PZO

Raporty / Wydruki / Eksporty

 • Precyzyjne filtry
 • Przejrzyste wydruki
 • Eksporty danych (Excel)

SCP Mobile

 • Grafiki współdzielone
 • Terminarze
 • Wnioski o nadgodziny, odpracowanie i formy wykonywanej pracy

SSC Master LABOR

Planowanie i rozliczanie czasu pracy 

 ✓ Planowanie i rozliczanie czasu pracy, grafiki dla dowolnych zespołów

 ✓ Przegląd danych zawartych w grafiku użytkownika

 ✓ Wnioski o nadgodziny, o pracę zdalną i pracę zdalną okazjonalną

 ✓ Rejestracja rzeczywistego czasu pracy za pomocą aplikacji webowej i mobilnej

 ✓ Planowanie i rozliczanie dyżurów

 ✓ Automatyczne generowanie terminarzy i grafików działu wg ustalonych schematów reguł

 ✓ Weryfikacja poprawności tworzonych terminarzyAlerty związane z naruszeniami Kodeksu Pracy

 ✓ Notyfikacje związane z błędami w terminarzu

 ✓ Obsługa wniosków pracowniczych związanych z planowaniem terminarzy

 ✓ Predefiniowane raporty dynamiczne

 ✓ Tworzenie dedykowanych raportów w formacie Excel

 ✓ Wydruki grafików działów oraz miesięcznych i rocznych kart czasu pracy