O NAS W PIGUŁCE

O NAS W PIGUŁCE

SSC Master jest dostawcą oprogramowania workflow założonym i w całości należącym do doświadczonych inżynierów i konsultantów biznesowych. Firma została założona w grudniu 2014 roku jako spółka spin-off dziedzicząca dojrzałe i w pełni operacyjne produkty, znaczącą krzywą uczenia się, doświadczenie i aktywne umowy z klientami. SSC Master nie otrzymał jeszcze żadnych zewnętrznych inwestycji finansowych.
Firma koncentruje się na sprzedaży i wynajmie starannie zaprojektowanych i zintegrowanych aplikacji z rodziny oprogramowania biurowego, zapewniając klientom doradztwo, wsparcie i elastyczność w pełnym tego słowa znaczeniu. Z perspektywy strategicznej, sztandarowym produktem firmy jest kompletna i dogłębna znajomość procesów biznesowych i integracji systemów ERP, wypełniona innowacyjnymi modelami dostarczania rozwiązań, dostępnością i wygodą użytkownika. Akcjonariusze są zainteresowani przeniesieniem firmy na kolejny poziom w zakresie zrozumienia potrzeb biznesowych, perfekcji rozwiązań i sprzedaży w ciągu najbliższych kilku lat. Rozwiązania zapewniły imponujący i rosnący udział w rynku. Dzięki swojemu sztandarowemu produktowi, przepływom pracy w ramach SSC Master back-office, firma planuje utrzymać rosnący udział w rynku. Cele te będą utrzymywane poprzez przestrzeganie trzech kluczy do sukcesu: fachowej wiedzy, zadowolenia klientów i właściwego zespołu zarządzającego. Filary strategii, a także główne czynniki różnicujące konkurencję to wysoka wierność przepływów pracy zintegrowanych z dowolnym systemem ERP, zaangażowane i wrażliwe wsparcie biznesowe, silne i bezpośrednie partnerstwo z liderami technologicznymi, takimi jak IBM, Microsoft, Oracle i inni. W odniesieniu do wyrafinowanych wymagań bezpieczeństwa, w tym wytycznych ISO27001, firma koncentruje się na rozwiązaniach zlokalizowanych w chmurze i w pełni wykorzystuje potencjał Centrum Danych EXEA w Toruniu w Polsce. Lokalizacje techniczne na poziomie Tier 3 pozwalają na uzyskanie pełnego znaczenia bezpieczeństwa, skalowalności i redundancji, niezbędnych do prowadzenia działalności biznesowej i publicznej. Wśród klientów znajdują się podmioty dowolnej skali, większe międzynarodowe firmy korporacyjne (TEVA, Pandora, PayU, Guess, NAFA, Henniges Automotive - również polskie oddziały firm japońskich: Hoya Lens i Nissin Logistics) oraz lokalne firmy takie jak Neuca SA, Riello. APRO Investment, ChairConcept, JMS, Aniro, Servitor, For Nature Solutions, FST Management czy Nova Trading.
W wielu projektach i kontraktach SSC Master ściśle współpracuje ze światowymi firmami doradczymi i księgowymi, takimi jak ADP i Grant Thornton. Początkowa siedziba SSC Master znajdowała się w parku technologicznym TARR w Toruniu, a inkubacja firmy była z powodzeniem wspierana przez inicjatywę EXEA SmartSpace, utworzoną i współfinansowaną przez fundusze unijne i samorządy lokalne. Mając za sobą 28 lat doświadczenia IBM Notes Domino (Lotus), SSC Master wspiera również klientów pracujących w środowisku IBM i zapewnia im w pełni funkcjonalne portfolio aplikacji, które są w nim naturalnie zakorzenione.

RYNEK

RYNEK

SSC Master uczestniczy w szybko rozwijającym się rynku stymulowanym przez udane koncepcje SSC/BPO oraz profesjonalne usługi świadczone firmom i organizacjom dowolnej skali. Wszystkie główne firmy informatyczne i doradcze przewidują i rekomendują zaangażowanie w tym sektorze, wskazując na znaczenie jakości, doświadczenia i elastyczności jako głównych czynników wzrostu.

PRODUKT

Sam produkt jest również ważny :-)

SSC Master celowo dostarcza tylko jedno rozwiązanie jako portfolio przepływów pracy zorientowanych na biznes. Odpowiednie komponenty wspierają procesy związane z księgowością (faktury, koszty podróży), zarządzaniem zasobami ludzkimi (profile i hierarchia organizacyjna, zarządzanie czasem pracy, wynagrodzeniami) oraz zarządzaniem ogólnym (aktywa, raportowanie, kontroling). Każdy komponent może być oferowany i wdrażany oddzielnie, dalsza odsprzedaż doskonale wpisuje się w istniejącą strukturę i wykorzystuje doświadczenia użytkowników zdobyte wcześniej. Jedną z głównych mocnych stron jest doskonała integracja z systemami ERP i obustronne zasilanie danymi. Dostępność SaaS/cloud, przystępne cenowo modele licencjonowania subskrypcji oraz standaryzowane procesy wdrożeniowe zarządzane i wykonywane przez profesjonalistów sprawiają, że portfolio SSC Master jest idealnym wyborem zarówno dla zaawansowanych, jak i uproszczonych procesów pracy, organizacji wielooddziałowych biur i profesjonalnych dostawców usług (w odpowiednim modelu partnerstwa). Rosnący rynek SSC/BPO jest najbardziej obiecujący i wpływa na strategię rozwoju firmy i plany operacyjne. Szczególną uwagę poświęca się perfekcji obsługi użytkowników, co wydaje się gwarantować przyszłe sukcesy oparte na zadowoleniu klientów. Liczba aplikacji rośnie w sposób zrównoważony, odpowiadając na realne potrzeby biznesowe wskazane i raportowane przez rynek. Obecna wersja językowa i wsparcie jest tylko polska, dalsze plany rozwojowe zawierają stworzenie wersji angielskiej i nieograniczonej wersji językowej opartej na koncepcji pakietów językowych.

PRODUKT

STRATEGIA

SSC Master będzie realizował bieżącą strategię dwukierunkową, pozostając stale otwartym na nowe modele i koncepcje biznesowe, tak często obserwowane na współczesnym rynku. W związku z tym, że poziom zaawansowania oferowanych rozwiązań jest stosunkowo wysoki, a zaufanie klientów na poziomie C jest kluczowe, firma koncentruje się na bezpośrednim kontakcie z wybranymi klientami w procesie sprzedaży relacyjnej oraz partnerami z głównego rynku konsultingowego (ADP, Grant Thornton, Deloitte i inni). Najważniejszymi czynnikami decydującymi o przewadze konkurencyjnej są: zrozumienie potrzeb biznesowych, jakość modelowania i interakcji przepływu pracy, doskonałe wsparcie dla użytkowników, profesjonalne doradztwo i elastyczne dostosowywanie. Wygoda klienta w delegowaniu, outsourcingu i realizacji celów biznesowych jest głównym celem i ambicją SSC Master. Podejście to zakłada również budowę niestandardowych wersji standardowych produktów, dostarczających więcej wartości dla określonych grup klientów. Uproszczony i niedrogi obieg pracy, oferujący dostęp do chmury, jest opcjonalnie planowany tylko wtedy, gdy informacje zwrotne z rynku wskazują na odpowiedni potencjał. Firma planuje zbudować silną i bardzo precyzyjnie ukierunkowaną infrastrukturę marketingową. Będzie to kluczem do wyprowadzenia rozwiązań na rynek i stworzenia odpowiedniej obecności i uznania. Pod względem geograficznym strategia koncentruje się przede wszystkim na rynku polskim, w kolejnym kroku na rynkach anglojęzycznych, a wielojęzyczna wersja językowa SSC Master Workflows zaspokoi potrzeby każdego innego rynku. Najbardziej oczekiwanymi i obiecującymi są stałe przychody generowane w chmurze oraz w lokalach klientów, ale również realizowane będą projekty dedykowane - szczególnie dla centrów usług wspólnych i profesjonalnych dostawców usług. Kierownictwo wspiera i gwarantuje zrównoważony rozwój, będąc jednocześnie otwartym na ciekawe propozycje inwestycyjne i propozycje wspólnych przedsięwzięć.

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY

Zarówno założyciele, jak i akcjonariusze są doświadczonymi menedżerami i doświadczonymi konsultantami, którzy są w stanie realizować swoje ambitne strategie. Krzysztof Baczyński (Prezes Zarządu) posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i marketingu w firmach korporacyjnych i małych firmach, prowadzi SSC Master od początku jego istnienia, przez ponad 15 lat. Zajmował się również budową i projektowaniem workflow.
Krzysztof Lapacz (Wiceprezes) od 28 lat zajmuje się biznesem rozwiązań IT, który rozpoczął się tuż po tym kiedy próbował swoich sił jako wykładowca akademicki czy przedstawiciel branży przemysłowej. Jest również przedsiębiorcą prowadzącym kilka innych firm z branży IT.
Więcej informacji można znaleźć w profilach LinkedIn:
Krzysztof Baczynski
Krzysztof Lapacz
SSC Master Sp. z o.o. jest dynamicznym startupem, który powstał w oparciu o skromne początki w 2014 roku i rozrósł się do znaczącej wielkości, z prognozami wzrostu na kolejne lata. Jest to tym bardziej imponujące, gdy weźmiemy pod uwagę, że wszystko to zostało zrobione dzięki inwestycjom właścicieli, nie zabezpieczono żadnego kapitału zewnętrznego. Obecne zasady zarządzania opierają się na rozsądnym wzroście zasobów ludzkich firmy i aktywów odpowiadających bezpośrednio poziomowi przychodów i rentowności. Wdrożenie modeli kontrolnych SSC Master ma na celu śledzenie najważniejszych ekonomicznych i ogólnych kluczowych czynników biznesowych (KPI), równoważących wartość firmy i bieżącą rentowność.
Z wyrazami szacunku od SSC Master Team