To najpopularniejszy obecnie sposób korzystania z oprogramowania biznesowego, warto zapoznać się z jego zaletami i stworzyć warunki szybkich i efektywnych wdrożeń. Software as a Service (w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa) – jeden z modeli wykorzystania chmury obliczeniowej, w którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze Klienta. Model SaaS przenosi obowiązki instalacji, zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z Klienta na dostawcę usługi. W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy i obowiązek zapewnienia ciągłości jego działania. Istotą biznesową oprogramowania w modelu SaaS, decydującą o jej rosnącej popularności jest to, że użytkownik kupuje działające rozwiązanie o określonej funkcjonalności bez konieczności zaangażowania w zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną oraz zapleczem technicznym. W wielu przypadkach SaaS umożliwia dostęp do najnowszych technologii informatycznych bez długotrwałych wdrożeń i dużych inwestycji. Nasz model SaaS opiera się o cykliczne opłaty abonamentowe za dostęp do programu, staje się to dla użytkownika wydatkiem stałym, a nie jednorazowym w momencie zakupu. Jest wygodny w budżetowaniu wydatków związanych z informatyką, obejmuje wszystkie koszty wykorzystania aplikacji.

Zapytaj o całkowity koszt korzystania z oprogramowania SSC Master,
porównaj z korzyściami dającymi się oszacować.

PROSZĘ O KONTAKT