SSC LABOR: ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY

Czasochłonność tego procesu to tylko jeden z wielu ważnych aspektów. Czy oraz jak można pogodzić wymagania zarządcze, pracownicze i regulacyjne? Pakiet SSC Labor (wcześniejsza nazwa to SSC Master SCP) stanowi kompletną propozycję rozwiązania ramowego. I to w dodatku dla wielu znacznie zróżnicowanych typów odbiorców: firm produkcyjnych, sieci sprzedażowych i usługowych, firm dystrybucyjnych czy kolei.