Twoje źródło kontroli finansów. Skracamy drogę od faktury do zysku!


Przeglądarka, apka mobilna? Obie do twojej dyspozycji.


Szybki dostęp do obrazu faktur

 • Podstawowe dane
 • Integracje kosztów: zaliczki, zamówienia, delegacje
 • Dodatkowe powiązania dokumentu: faktury, kontrahenci, projekty

Wymiana informacji między użytkownikiem a działem księgowości

 • Terminy i statusy płatności
 • Liczba dokumentów w obiegu akceptacyjnym
 • Generowanie raportów kosztowych

Dekretacja

 • Grupy kosztów/Działy/MPK
 • Śledzenie kosztów projektów
 • Automatyzacja procesu księgowania w ERP

Akceptacja faktury

 • Szczegółowa akceptacja dokumentów
 • Skrócenie obiegu akceptacyjnego
 • Poziomy akceptacji dostosowane do potrzeb


SSC Master Faktury

Zarządzanie, odbiór i wysyłka faktur

 ✓ Łatwe generowanie raportów na potrzeby rezerw kosztowych

 ✓ Tworzenie paczek przelewów

 ✓ Dostęp do faktur dla wszystkich użytkowników aplikacji

 ✓ Ułatwienie zbierania dekretacji faktur przychodzacych

 ✓ Brak konieczności przechowywania dokumentów w formie papierowej

 ✓ Integracja z sytemami ERP i OCR

 ✓ Analiza finansowa, raporty kosztowe i sprzedażowe