Outsourcing naliczania płac w Polsce: elementy, o których warto pamiętać

Podsumowanie roku z perspektywy SSC Master, eksperta w outsourcingu naliczania płac w Polsce. Odkryj innowacje, najlepsze praktyki i wyzwania związane z naszym skutecznym systemem obsługi płac.

W drodze do doskonałości: rok 2023 w SSC Master – Payroll outsourcing in Poland

W szybko rozwijającej się sferze aplikacji stanowiących środowisko świadczenia procesowych usług HR i umożliwiających outsourcing naliczania płac w Polsce, rozwiązania SSC Master osiągnęły w 2023 roku bardzo wysoką, lokalną pozycję. Ten rok upłynął pod znakiem wielu innowacji, poszukiwań optymalnych metod obsługi klienta i strategicznego skupienia się na dzieleniu się naszą wiedzą.

KILKA FAKTÓW NA TEMAT GŁÓWNYCH ROZWIĄZAŃ SSC:

Coraz doskonałalsza obsługa klienta

Dla SSC Master satysfakcja Klienta jest priorytetem. Jesteśmy dumni z tego, że oferujemy doskonałe wsparcie za pośrednictwem naszego dedykowanego portalu https://support.sscmaster.com, zapewniając użytkownikom kompleksową wiedzę i materiały ułatwiające bezproblemowe korzystanie ze wszystkich rozwiązań.

Bogate zasoby edukacyjne

Aby ułatwić adaptację nowych użytkowników, SSC Master oferuje pełnowartościową dokumentację publikowaną online i wzbogaconą o zbiór filmów wprowadzających oraz instruktażowych na YouTube. Ten cenny zasób jest dostępny zarówno dla nowych Klientów, jak i obecnych użytkowników, ułatwiając im pozyskiwanie pomocnych informacji i budowanie własnych doświadczeń w pracy z aplikacjami.

Dwujęzyczna aplikacja i wsparcie językowe

Pamiętając o swoich angielskojęzycznych, obecnych i przyszłych, użytkownikach SSC Master angażuje się w przełamywanie barier językowych. Nasze aplikacje mobilne są dwujęzyczne (obecnie jest to język polski i angielski), oferując użytkownikom obsługę w języku ojczystym. W większości przypadków wersja angielska jest używana i doceniana przez międzynarodową kadrę zarządzającą rozproszoną geograficznie ze względu na struktury biznesowe.

Kamienie milowe aplikacji mobilnych

W 2023 roku SSC Master opublikował ponad 10 nowych wersji oraz aktualizacji, których celem było uzupełnienie elementów wynikających ze zmian regulacyjnych, ale także dostarczenie innowacyjnych funkcji. Dostęp mobilny ma rosnące znaczenie w codziennej pracy użytkowników aplikacji SSC Master. Jak się okazuje, podejście mobile-first działa całkiem nieźle!

Niewidoczna, ale istotna: refaktoryzacja kodu aplikacji

W dążeniu do doskonałości technologicznej firma SSC Master przeprowadziliśmy pełną refaktoryzację kodu wszystkich aplikacji. To strategiczne posunięcie zapewnia utrzymywanie przez nasze aplikacje wysokich standardów wydajności, bezpieczeństwa i skalowalności.

CZYNNIKI SUKCESU:

Rozumienie potrzeb biznesowych

Powodzenie rozwiązań SSC Master opiera się na głębokim zrozumieniu wyzwań biznesowych, modeli i procesów obsługowych. Dostosowując cele rozwojowe do rzeczywistych problemów, aplikacje SSC Master działają jako realne rozwiązania i katalizatory rozwoju biznesu naszych Klientów, ale także Partnerów świadczących outsourcing naliczania płac w Polsce.

Wygoda użytkownika i łatwość przełączania języka

Wygoda użytkownika jest priorytetem w SSC Master. Usprawniliśmy przełączanie wersji

językowych, aby poprawić komfort użytkownika, zapewniając łatwą nawigację oraz jak najlepsze dostosowanie się do preferencji językowych, szczególnie wobec specjalistycznego słownictwa niezbędnego do profesjonalnej obsługi zaawansowanych procesów HR, SSC i BPO.

Adaptacja użytkowników, dedykowane asysty i szkolenia

Adaptacja użytkowników ma fundamentalne znaczenie dla wdrożeń i produktywnej eksploatacji rozwiązań. SSC Master wspiera ten obszar poprzez kompleksowe programy szkoleniowe i wsparcie wszystkich typów odbiorców rozwiązań. Wierzymy w skuteczność i zasadność dostarczania użytkownikom wiedzy, której potrzebują, aby w pełni wykorzystywali wybrane lub wszystkie aplikacje SSC Master.

Codzienne wsparcie – najwyższej jakości i z analizą informacji zwrotnych


Zapewniając wysokiej jakości wsparcie każdego dnia, SSC Master wykracza poza normę, przeprowadzając analizę informacji zwrotnych. Dzięki temu nasze usługi wsparcia ewoluują w oparciu o potrzeby użytkowników, zachowując niezawodność, wydajność i doskonaląc nasz system naliczania płac w Polsce.

Dzielenie się wiedzą jako ważny element strategiczny

Dla SSC Master dzielenie się wiedzą nie jest incydentalne, jest strategiczne. Publikujemy w pełni udokumentowane najlepsze praktyki, samouczki i wiedzę ekspercką (a wyzwaniem jest przecież obowiązujący w Polsce Kodeks Pracy) oraz oferujemy lokalne doradztwo w celu rozwiązywania realnych problemów.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA TEN WSPANIAŁY ROK!

Podsumowując, dziękujemy za wspólną podróż i poszukiwania wraz z SSC Master w kończącym się roku, ciągłe ulepszanie aplikacji, rosnącą satysfakcję z ulepszeń procesowych i autentyczną dumę z osiągniętej do tej pory użyteczności. Stojąc u progu 2024 roku, jesteśmy gotowi do dalszego rozwoju i ekspansji, wsłuchani w głosy użytkowników i potwierdzamy nasze zaangażowanie w budowanie jak najlepszych rozwiązań w nadchodzącym roku. Sukces SSC Master jest świadectwem naszych osiągnięć, ale także odzwierciedleniem stałego zaangażowania w innowacje i wsparcie zorientowane na Klientów i Partnerów. To oni sprawiają, że jest to możliwe i warte ciężkiej pracy – dlatego dziękujemy, że jesteście z nami!

#outsourcingnaliczaniapłacwpolsce

Więcej o rozwiązaniach i nowościach SSC Master: support.sscmaster.com

WIĘCEJ NOWOŚCI

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *