Aplikacja SSC Master DELEGACJE jest przeznaczona do elektronicznego obiegu, zarządzania oraz rozliczania dokumentów związanych z delegacjami krajowymi i zagranicznymi. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym formularzom, usprawnia proces wnioskowania oraz rozliczania wyjazdów służbowych. Aplikacja przeprowadza użytkownika przez poszczególne fazy procesu począwszy od złożenia polecenia na wyjazd służbowy, poprzez złożenie zapotrzebowania na zaliczkę, kończąc na składaniu i uzupełnianiu rozliczeń rzeczywistych kosztów.

Możliwa integracja aplikacji Delegacje z innymi aplikacjami pakietu np. SSC Master ZALICZKI, w ramach, której realizowana jest cała obsługa wnioskowania i rozliczania zaliczek różnego typu, jak również z aplikacjami URLOPY oraz System Czasu Pracy (SCP). Dla użytkowników korzystających z pojazdów prywatnych i służbowych zaprojektowany został specjalny moduł Ewidencja Przebiegu Pojazdów, pozwalający na rejestrowanie przebiegu pojazdów służbowych oraz kosztów podróży. Aplikacja wspomaga dział kadr w zakresie ewidencji i zarządzania delegacjami oraz środkami finansowymi przysługującymi w związku z wyjazdami służbowymi. Zoptymalizowane i zunifikowane formularze, a także dostęp przez przeglądarkę internetową, pozwalają na implementację rozwiązania w organizacjach dowolnej wielkości i stopniu rozproszenia. Raporty i statystyki zapewniają przejrzyste prezentacje odpowiednich danych zgodnie z prawami dostępu i rolami uczestników procesu.

Funkcjonalności:

 • Spójny i jednolity system rejestracji i rozliczania delegacji,
 • Automatyczne rozliczanie diet przysługujących pracownikowi i potrąceń z tytułu otrzymanych posiłków,
 • Aktualna informacja na temat statusu rozliczenia wniosków,
 • Prezentacja wniosków zgodnie z ich statusami,
 • Raporty prezentujące zbiorczo szczegółowe informacje dotyczące kosztów podróży służbowych,
 • Śledzenie i zarządzanie ewidencją przebiegu pojazdów,
 • Integracja aplikacji z systemem ERP,
 • Integracja z pozostałymi aplikacjami grupy SSC Master: Zaliczki, Urlopy, System Czasu Pracy (SCP),
 • Całościowe lub częściowe planowanie nieobecności i organizacji czasu pracy,
 • Powiadomienia i zestawienia według statusów obiegu.

Korzyści biznesowe:

 • Przyśpieszenie procesu obiegu i akceptacji dokumentów,
 • Zmniejszenie obciążenia pracowników działu administracji i księgowości,
 • Usprawnienie procesu komunikacji wewnątrz organizacji,
 • Wygodny dostęp do danych i raportów,
 • Kontrola kosztów podróży i przekierowania do zwierzchników na kilku poziomach struktury organizacyjnych.