Aplikacja SSC Master KORESPONDENCJA służy do elektronicznego obiegu i efektywnego zarządzania dowolnymi dokumentami przychodzącymi różnymi źródłami do organizacji. Uproszczony proces skanowania i opisu dokumentów oraz wygodny sposób ich akceptacji, opiniowania i inicjowania obiegów, pozwalają na optymalny podział pracy na poszczególne osoby i działy.

Aplikacja umożliwia stworzenie elastycznego systemu obiegu dokumentów wpływających różnymi drogami (poczta tradycyjna, faks, mail) z uwzględnieniem definiowalnych ścieżek akceptacji i poziomu tajności dokumentu. Możliwość definiowania schematów obiegu dokumentu w oparciu o jego rodzaj, ważność a nawet poziom tajności. SSC Master KORESPONDENCJA współpracuje ze skanerami i urządzeniami wielofunkcyjnymi wielu producentów, integruje się z systemami ERP oraz serwerami faksowymi. Charakteryzuje się przejrzystością prezentacji danych w różnych przekrojach, udostępniając wygodne mechanizmy wyszukiwania i analizy danych. Pozwala także na łatwe monitorowanie etapów akceptacji i opracowania dokumentów tworząc materiał wyjściowy dla kolejnych działań. Zamiana obiegu papierowego na obieg elektroniczny przynosi korzyści biznesowe dla wszystkich działów uczestniczących w procesie, np. skrócenie czasu dekretacji i opisu dokumentu, dostęp do danych niezależnie o miejsca, zmniejszenie kosztów obsługi kancelarii, minimalizacja operacji manualnych i obniżenie liczby błędów.

Funkcjonalności:

 • Obieg, dekretacja i akceptacje dokumentów,
 • Sieciowe skanowanie, składowanie i archiwizacja dokumentów,
 • Tworzenie zestawień korespondencji wychodzącej,
 • Powiadomienia użytkowników o nowych dokumentach
 • Współdzielenie dokumentów w wielu lokalizacjach firmy,
 • Jednoczesne wprowadzanie dokumentów przez wielu użytkowników,
 • Ustalenie i skrócenie czasu trwania obiegu dekretacyjnego i akceptacyjnego,
 • Bieżąca informacja o liczbie dokumentów w obiegu dla danej spółki w podziale na różne kryteria,
 • Wyeliminowanie konieczności przechowywania dokumentów w formie papierowej.

Korzyści biznesowe:

 • Płynna wymiana informacji pomiędzy użytkownikami w ramach organizacji,
 • Zarządzanie prawami dostępu do poszczególnych dokumentów,
 • Szybki i łatwy dostęp do dokumentu z dowolnego miejsca dla wszystkich użytkowników systemu,
 • Ustalenie i skrócenie czasu trwania obiegu dekretacyjnego, informacyjnego i akceptacyjnego.