Aplikacja SSC Master URLOPY umożliwia deklarowanie i składanie planów i wniosków urlopowych. Plany urlopowe są negocjowane i akceptowane w ramach pracowników działu. Wniosek o urlop jest weryfikowany i akceptowany na kilku poziomach struktury organizacyjnej zgodnie z przyjętym procesem. Weryfikacja limitów uniemożliwia nadmiarowe wnioski, możliwe jest wnioskowanie o urlopy okolicznościowe zgodnie z prawem pracy.

Rozwiązanie w pełni zintegrowane z systemem ERP, wykorzystuje dane zewnętrzne oraz strukturalne, pozwalające na automatyczne kierowanie wniosku do akceptacji. Informacje o planowych i bieżących nieobecnościach prezentowane są w czytelnych kalendarzach i zestawieniach. Osoba akceptująca ma możliwość odrzucenia lub skierowania wniosku do korekty, system wysyła powiadomienia pocztą elektroniczną. Dedykowane widoki dla uprawnionych pionów w organizacji pozwalają na analizę i monitoring nieobecności wszystkich pracowników. Obsługa wniosków urlopowych osób zatrudnionych w różnych lokalizacjach, jednostkach gospodarczych i organizacyjnych, także osób zatrudnionych na kilku stanowiskach jednocześnie. Możliwość obsługi wniosków składanych elektronicznie oraz obieg zeskanowanych dokumentów tradycyjnych. Rozliczenia urlopów prowadzone w oparciu o dane systemu ERP oraz odpowiednich zasobów profilowych, w oparciu o przepisy, regulacje branżowe i ustalenia umowne.

Funkcjonalności:

 • Ujednolicone plany i wnioski urlopowe,
 • Wygodny dostęp do danych i raportów,
 • Poprawa procesu komunikacji wewnątrz firmy,
 • Całościowe lub częściowe planowanie nieobecności i organizacji czasu pracy,
 • Automatyczna kontrola limitów i sald urlopowych,
 • Integracja z systemem ERP oraz pozostałymi aplikacjami grupy SSC Master.

Korzyści biznesowe:

 • Raportowanie i bieżące podglądy własnych urlopów, planów działu,
 • Wydruk dokumentów potrzebnych do otrzymania urlopu,
 • Wygodny dostęp do danych i raportów,
 • Powiadomienia i zestawienia według statusów obiegu,
 • Automatyzacja obiegu wniosków,
 • Automatyczna kontrola limitów i przekierowania do zwierzchników na kilku poziomach struktury organizacyjnych,
 • Scentralizowana obsługa planów i monitorowanie realizacji,
 • Kontekstowa obsługa akceptacji według ścieżek opartych o strukturę organizacji,
 • Wymiana danych z systemem ERP i SCP.