Aplikacja SSC Master ZALICZKI jest przeznaczona do elektronicznego obiegu, zarządzania oraz rozliczania zaliczek różnego typu: zaliczki delegacyjne, jednorazowe, na wynagrodzenie itd. Dzięki specjalnie zaprojektowanym formularzom, usprawniony został proces wnioskowania oraz rozliczania zaliczek. Aplikacja przeprowadza użytkownika przez poszczególne fazy procesu począwszy od złożenia wniosku o zaliczkę, kończąc na składaniu i uzupełnianiu rozliczeń rzeczywistych kosztów.

Aplikacja stanowi interfejs zewnętrzny dla aplikacji SSC Master DELEGACJE, w której przechowywane są wnioski i rozliczenia delegacyjne. Aplikacja gromadzi i grupuje dokumenty dotyczące wniosków o zaliczkę z ich rozliczeniami. Charakteryzuje się przejrzystością prezentacji danych w różnych przekrojach, udostępniając wygodne mechanizmy wyszukiwania i analizy danych. Pozwala także na łatwe monitorowanie etapów akceptacji i obiegu dokumentów tworząc materiał wyjściowy dla kolejnych działań. Aplikacja wspomaga dział personalny oraz księgowy w zakresie ewidencji, zarządzania i rozliczania zaliczek. Zoptymalizowane i zunifikowane formularze oraz dostęp przez przeglądarkę internetową implementują rozwiązanie w organizacjach dowolnej wielkości i stopniu rozproszenia. Raporty i statystyki zapewniają przejrzyste prezentacje odpowiednich danych zgodnie z prawami dostępu i rolami uczestników procesu. Możliwość wdrożenia, jako samodzielne rozwiązanie lub element pakietu SSC Master.

Funkcjonalności:

 • Wnioskowanie i rozliczenia zaliczek różnego typu,
 • Czytelny i przejrzysty interfejs użytkownika,
 • Szczegółowe śledzenie rozliczeń przyjętych zaliczek,
 • Generowanie raportów zbiorczych z rozliczeń zaliczek,
 • Uproszczenie i przyspieszenie procesu obsługi wniosków i rozliczeń,
 • Aktualna informacja na temat statusu rozliczenia wniosków,
 • Zmniejszenie obciążenia pracowników działu administracji i księgowości,
 • Integracja z aplikacją SSC Master Delegacje,
 • Usprawnienie procesu komunikacji wewnątrz organizacji,
 • Oszczędność materiałów biurowych dzięki zastosowaniu elektronicznych formularzy,
 • Integracja ze środowiskiem ERP.

Korzyści biznesowe:

 • Szczegółowe śledzenie rozliczeń przyjętych zaliczek,
 • Możliwość definiowania sposobów rozliczania zaliczek,
 • Obiegi akceptacyjne dokumentów zgodnie ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa,
 • Spójny i jednolity system rejestracji i rozliczania zaliczek,
 • Przyśpieszenie procesu obiegu i akceptacji dokumentów,
 • Prezentacja wniosków i rozliczeń zaliczek zgodnie z ich statusami,
 • Zmniejszenie obciążenia pracowników działu administracji i księgowości,
 • Wygodny dostęp do danych i raportów,
 • Powiadomienia i zestawienia według statusów obiegu,
 • Wymiana danych z systemem ERP.