Managing of working time is easy! But only with SSC MASTER LABOR!


Web browser, mobile app? Both for your disposal.


Planning of work time

 • For big and small teams
 • Convenient mass operations
 • Clear schedules

Settlement of working time

 • Convenient and complete records
 • Plans & actual implementation
 • All payroll components

Convenient requests, optimal decisions

 • Overtime
 • Forms of performed work
 • Work off

Employee portal

 • Access to most important data
 • Documents section
 • Summary of overtime and leave limit

Registration of real working time

 • Monitoring the working time of employees working remotely
 • Working time registration from the mobile and web application
 • Lack of costs related to the installation of real working time readers

Remote work

 • Records of remote work and address
 • Requests for remote work
 • Managing of occasional remote work limits

Reports / Printouts / Exports

 • Precise filters
 • Clear printouts
 • Data exports (Excel)

Labor Mobile

 • Shared schedules
 • Calendars
 • Requests for overtime, work off and forms of work performed

SSC Master LABOR

Planowanie i rozliczanie czasu pracy 

 ✓ Planowanie i rozliczanie czasu pracy, grafiki dla dowolnych zespołów

 ✓ Przegląd danych zawartych w grafiku użytkownika

 ✓ Wnioski o nadgodziny, o pracę zdalną i pracę zdalną okazjonalną

 ✓ Rejestracja rzeczywistego czasu pracy za pomocą aplikacji webowej i mobilnej

 ✓ Planowanie i rozliczanie dyżurów

 ✓ Automatyczne generowanie terminarzy i grafików działu wg ustalonych schematów reguł

 ✓ Weryfikacja poprawności tworzonych terminarzyAlerty związane z naruszeniami Kodeksu Pracy

 ✓ Notyfikacje związane z błędami w terminarzu

 ✓ Obsługa wniosków pracowniczych związanych z planowaniem terminarzy

 ✓ Predefiniowane raporty dynamiczne

 ✓ Tworzenie dedykowanych raportów w formacie Excel

 ✓ Wydruki grafików działów oraz miesięcznych i rocznych kart czasu pracy