Jak korzystać z SSC Master DASHBOARD?

Filmik przedstawia funkcjonalność profilu użytkownika, najczęściej i najchętniej odwiedzany element aplikacji. Powód jest oczywisty: z poziomu widoku DASHBOARD użytkownik ma zapewniony wygodny dostęp do najważniejszych funkcji systemu, widzi swoje dane, uproszczony plan pracy, limity urlopowe, dokumenty wymagające akceptacji czy zestawienia nadgodzin. Stąd także może szybko wypełnić wniosek o urlop, pobrać odcinek płacowy lub deklarację podatkową. O ilości, zakresie i sposobie prezentowanych danych użytkownik może zdecydować samodzielnie, kilkoma kliknięciami personalizując swój profil.