Aplikacja SSC Master FAKTURY skierowana jest do firm, w których następuje zcentralizowanie obsługi księgowej w jednym miejscu lub do specjalnie wydzielonych jednostek księgowych np.: Centrum Usług Wspólnych. Aplikacja jest zintegrowana ze środowiskiem ERP i realizuje cały obieg i dekretację faktury po stronie elektronicznego obiegu dokumentu.

Dzięki zaimplementowaniu zewnętrznego systemu OCR, aplikacja umożliwia skanowanie i rozpoznawanie faktur oraz ich księgowanie w ERP jak również uruchomienie ich elektronicznego obiegu i zbierania dekretacji po stronie użytkowników procesu. Dzięki specjalnie zaprojektowanym formularzom aplikacja umożliwia elektroniczny obieg dokumentu księgowego oraz odpowiednie jego zadekretowanie z uwzględnieniem MPK, Zlecenia CO itd. Po zebraniu dekretacji i wszystkich niezbędnych akceptacji dokumentu, dane wracają do środowiska ERP i są automatycznie księgowane. Obieg dokumentów księgowych może być uruchamiany hierarchicznie zgodnie ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa lub też wg określonych procesów biznesowych. Raporty i statystyki zapewniają przejrzyste prezentacje odpowiednich danych zgodnie z prawami dostępu i rolami uczestników procesu. Zamiana obiegu papierowego na obieg elektroniczny przynosi korzyści biznesowe dla wszystkich działów uczestniczących w procesie, np. skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów obsługi faktur, minimalizacja operacji manualnych, obniżenie liczby błędów, minimalizacja odsetek z tytułu spóźnionych płatności, pełny podgląd do historycznych danych dla uczestników procesu. Powiązanie obrazu faktury (np. poprzez kod kreskowy) z oryginalną wersją papierową, przyspiesza odszukanie faktury w archiwum papierowym.

Funkcjonalności:

 •  Ustalenie i skrócenie czasu trwania obiegu dekretacyjnego i akceptacyjnego,
 •  Bieżąca informacja o liczbie dokumentów w obiegu dla danej spółki w podziale na typ dokumentu, zakres, itd.,
 •  Łatwe generowanie raportów pod potrzeby rezerw kosztowych,
 •  Wyeliminowanie konieczności przechowywania dokumentów w formie papierowej,
 •  Automatyzacja procesu księgowania w systemie ERP.

Korzyści biznesowe:

 •  Wymiana informacji pomiędzy użytkownikami aplikacji a działem Księgowym o terminach, 
 •  Szybki i łatwy dostęp do obrazu faktury oraz jej załączników/dokumentacji dla wszystkich użytkowników systemu,
 •  Ułatwienie zbierania dekretacji faktur przychodzących,
 •  Ustalenie i skróceni czasu trwania obiegu dekretacyjnego i akceptacyjnego,
 •  Łatwe generowanie raportów pod potrzeby rezerw kosztowych,
 •  Wyeliminowanie konieczności przechowywania dokumentów w formie papierowej, Automatyzacja procesu księgowania w ERP