SSC LABOR: ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY – EFEKTYWNOŚĆ, WYGODA, ALE TAKŻE KONIECZNOŚĆ SPROSTANIA REGULACJOM

Czasochłonność tego procesu to tylko jeden z wielu ważnych aspektów. Czy oraz jak można pogodzić wymagania zarządcze, pracownicze i regulacyjne? Pakiet SSC Labor (wcześniejsza nazwa to SSC Master SCP) stanowi kompletną propozycję rozwiązania ramowego. I to w dodatku dla wielu znacznie zróżnicowanych typów odbiorców: firm produkcyjnych, sieci sprzedażowych i usługowych, firm dystrybucyjnych czy kolei.

Każdy z uczestników tego obszaru aktywności mógłby nakreślić inny scenariusz swojego codziennego zaangażowania. Na wiele sposobów radzimy sobie z wieloma wyzwaniami, ale zawsze ich niezbędnymi i namacalnymi rezultatami są poprawnie, terminowo naliczone wynagrodzenia, jak najpełniejsze obsadzenie stanowisk pracy, sprawne zarządzanie zasobami, odpowiednio przewidziane rezerwy czy niosące prawdziwą informację biznesową raporty. Mimo doskonalonej latami sztuki planowania pracy i mitygowania różnorodnych ryzyk musimy także pozostawiać odpowiedni margines błędu na sytuacje, które i tak nas zaskoczą i wymuszą błyskawiczne działania zaradcze, czasami zasygnalizują potrzebę przyspieszanie akcji rekrutacyjnych czy ograniczenia zatrudnienia. Nie małym wyzwaniem są także przepisy Kodeksu Pracy czy nowe zasady wprowadzane w trosce o ujednolicenie regulacji prawnych w ramach zjednoczonej Europy.

Przeprowadzone przez nas w ostatnich latach wdrożenia wykazują widoczne tendencje: rosnącą dbałość o jakość planowania czasu pracy, precyzję rozliczeń z jednoczesnym podnoszeniem dyscypliny pracowniczej, skrupulatność stosowania obowiązujących zasad. Coraz mniej firm pozwala sobie na utrzymywanie nieporządku w zakresie kontraktowania pracy, zlecania i rozliczania nadgodzin, zapewnienia czasu odpoczynku i urlopów. Wysiłkiem działów HR podnoszone są wskaźniki jakościowe i ekonomiczne, ale wzrastają także trudne do bezpośredniego zmierzenia parametry satysfakcji z pracy, rynkowego wizerunku firm i stabilności operacyjnej. Ze względu na zróżnicowany charakter potrzeb Klientów SSC Labor ewoluował wykształcając kilka swoich rodzajów. Niektóre z wdrożeń nie poddają się praktycznie żadnej standardowej klasyfikacji, jednak najpopularniejsze są:

  • SSC Labor dla firm produkcyjnych z branży mechanicznej,farmaceutycznej i spożywczej,
  • SSC Labor dla sieci handlowych wszystkich sektorów, w tym produktów luksusowych,
  • SSC Labor dla sieci usługowych (kawiarnie, siłownie, salony kosmetyczne, inne).

Dlaczego Klienci wybierają nasz produkt SSC Labor? Ponieważ w istocie nie oferujemy produktu, a faktyczne wsparcie procesu, ogromne doświadczenie i efektywne wsparcie. Zapraszamy do skorzystania z naszych kompetencji. Jak najłatwiej zapoznać się z opcjami SSC Labor? Skontaktować się z nami, zapytać o konkretne przykłady zastosowań, umówić się na telekonferencję lub spotkanie w dogodnym dla Państwa czasie. Na każde zgłoszenie odpowiadamy natychmiast, wystarczy proste FORMULARZ KONTAKTOWY

Krzysztof Baczyński | SSC Master | krzysztof.baczynski@sscmaster.com

Więcej od rozwiązaniach SSC Master: www.sscmaster.com

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *