SSC LABOR: MANAGEMENT OF WORKING TIME – EFFICIENCY, CONVENIENCE, BUT ALSO NECESSARY TO STAY COMPLIANT WITH POLISH REGULATIONS

The time consuming of this process is just one of many important aspects. Is it possible to reconcile managerial, employee and regulatory requirements? The SSC Labor package (the earlier name is SSC Master SCP) is a complete offer of a framework solution. And this is in addition for many widely different types of recipients: production companies, sales and service networks, distribution companies or railways.

Każdy z uczestników tego obszaru aktywności mógłby nakreślić inny scenariusz swojego codziennego zaangażowania. Na wiele sposobów radzimy sobie z wieloma wyzwaniami, ale zawsze ich niezbędnymi i namacalnymi rezultatami są poprawnie, terminowo naliczone wynagrodzenia, jak najpełniejsze obsadzenie stanowisk pracy, sprawne zarządzanie zasobami, odpowiednio przewidziane rezerwy czy niosące prawdziwą informację biznesową raporty. Mimo doskonalonej latami sztuki planowania pracy i mitygowania różnorodnych ryzyk musimy także pozostawiać odpowiedni margines błędu na sytuacje, które i tak nas zaskoczą i wymuszą błyskawiczne działania zaradcze, czasami zasygnalizują potrzebę przyspieszanie akcji rekrutacyjnych czy ograniczenia zatrudnienia. Nie małym wyzwaniem są także przepisy Kodeksu Pracy czy nowe zasady wprowadzane w trosce o ujednolicenie regulacji prawnych w ramach zjednoczonej Europy.

Przeprowadzone przez nas w ostatnich latach wdrożenia wykazują widoczne tendencje: rosnącą dbałość o jakość planowania czasu pracy, precyzję rozliczeń z jednoczesnym podnoszeniem dyscypliny pracowniczej, skrupulatność stosowania obowiązujących zasad. Coraz mniej firm pozwala sobie na utrzymywanie nieporządku w zakresie kontraktowania pracy, zlecania i rozliczania nadgodzin, zapewnienia czasu odpoczynku i urlopów. Wysiłkiem działów HR podnoszone są wskaźniki jakościowe i ekonomiczne, ale wzrastają także trudne do bezpośredniego zmierzenia parametry satysfakcji z pracy, rynkowego wizerunku firm i stabilności operacyjnej. Ze względu na zróżnicowany charakter potrzeb Klientów SSC Labor ewoluował wykształcając kilka swoich rodzajów. Niektóre z wdrożeń nie poddają się praktycznie żadnej standardowej klasyfikacji, jednak najpopularniejsze są:

  • SSC Labor for manufacturing companies in the mechanical, pharmaceutical and food industries,
  • SSC Labor for commercial networks of all sectors, including luxury products,
  • SSC Labor for service networks (cafes, gyms, beauty salons, others).

Why do customers choose our SSC Labor product? Because, in essence, we do not offer the product, but actual process support, huge experience and effective support. We invite you to take advantage of our competences. The easiest way to get acquainted with SSC Labor options? Contact us, ask for specific application examples, arrange a conference call or a meeting at a convenient time. We respond to every application immediately, , all you need is a simple CONTACT FORM

Krzysztof Baczyński | SSC Master | krzysztof.baczynski@sscmaster.com

Więcej od rozwiązaniach SSC Master: www.sscmaster.com

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *