SSC MASTER 3 X TOP 5 – APLIKACJE, KTÓRE WARTO MIEĆ (HR & CONTROLLING)

Z ogromną satysfakcją podsumowując wyniki zakończonego roku oraz ciesząc się niezwykłym wzrostem zainteresowania naszymi obiegami chcemy pójść dalej: 2019 rok otwieramy z nowymi inicjatywami, których nadrzędnym celem jest jak najpełniejsze przedstawienie zalet rozwiązań SSC Master rosnącemu rynkowi ich odbiorców. Wyraźnie zarysowane segmenty pozwoliły nam wydzielić specjalizowane rozwiązania dla kilku sektorów i głównie im chcemy pomóc w staraniach o najwyższą efektywność operacyjną i zarządczą, ale oczywiście z zachowaniem pełnej zgodności z polskimi i europejskimi regulacjami. Zastrzegając jego subiektywny charakter przedstawiamy poniżej nasz prywatny ranking w kilku kategoriach.

Przez wiele poprzednich lat synonimem nowoczesności i spełnienia oczekiwań zarządczych było wdrożenie systemów ERP. Ich całkowity koszt zwykle był proporcjonalny do skali ich implementacji oraz użyteczności, chociaż z pewnością każdy z nas zna przykłady odbiegające od tej reguły – w obydwu możliwych kierunkach. W realiach współczesnego świata nawet bardzo udane i kompletne wdrożenia nie stanowią już o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ wszyscy mają odpowiednio wdrożone i utrzymywane systemy wspierające takie obszary jak sprzedaż, magazyn, księgowość, kadry. Wydawałoby się, że teraz należy skupić się wyłącznie na głównych obszarach decydujących o konkurencyjności ofert rynkowych, czyli na poszczególnych branżach, produktach czy specjalizacjach. Z pewnością bardzo dobrym pomysłem jest poświęcenie maksimum uwagi i środków na tych właśnie aspektach, najlepiej pozostawiając obszary wspomagające specjalistom – także z zewnętrznych firm dostarczających najwyższej klasy usługi. Ale czy rzeczywiście należy porzucić ideę ciągłego doskonalenia narzędzi i procesów wspomagających tzw. core business? Nasze ostatnie wdrożenia wskazują na coś zupełnie innego: Klienci poświęcają wiele uwagi ulepszaniu obszarów, które wydawałyby się być już doskonałe. Controlling oraz rozwiązania w zakresie HR są tutaj doskonałymi przykładami. Chcąc podzielić się z Państwem naszymi spostrzeżeniami przygotowaliśmy zestawienie obserwowanych przez nas popularności w trzech wymiarach: procesów, odbiorców i trendów.

TOP 5 PROCESÓW, CZYLI JAKIE PROBLEMY UDAJE SIĘ NAM WSPÓLNIE ROZWIĄZYWAĆ

 • zarządzanie czasem pracy – SSC Master SCP (System Czasu Pracy)
 • controlling wsparty obiegiem – SSC Master FAKTURY
 • uporządkowanie dokumentów IN/OUT – SSC Master KORESPONDENCJA
 • zarządzanie absencjami – SSC Master URLOPY
 • Zarządzanie kosztami wyjazdów służbowych – SSC Master DELEGACJE

TOP 5 TRENDÓW, CZYLI JAK OBECNIE POSTRZEGANA JEST INNOWACYJNOŚĆ

 • centra usług wspólnych (CUW/SSC): konsolidacja, efektywność, standaryzacja
 • outsourcing procesów: payroll, skanowanie i opisywanie dokumentów, controlling
 • optymalizacja i zarządzalność procesów wspomagających
 • lokowanie środowisk obsługowych w zewnętrznych centrach danych (tzw. chmura)
 • wysoki poziom bezpieczeństwa danych, także w kontekście RODO/GDPR

TOP 5 TYPÓW ODBIORCÓW, CZYLI KTO WDRAŻA ROZWIĄZANIA SSC MASTER

 • firmy produkcyjne o dużym zatrudnieniu, często międzynarodowe
 • sieci sklepów detalicznych: niewielkie, rozproszone geograficznie zespoły obsługowe
 • centra usług wspólnych: wewnętrzne lub zewnętrzne
 • spółki portfelowe i ich zarządcy: wymogi precyzyjnego monitorowania i raportowania
 • dostawcy usług BPO/SSC: controllingowych, księgowych, payroll, back office

JAK WYKONAĆ NASTĘPNY KROK?

apraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą na naszych stronach, ale najlepsze warunki do faktycznej analizy stojących przed Państwem wyzwań stwarzają bezpośrednie kontakty z naszymi ekspertami. Niezmiennie pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie zaaranżujemy odpowiednie telekonferencje, spotkania czy pilotaże. Wskazane w niniejszym artykule branże czy rozwiązania procesowe nie wyczerpują całego zakresu naszych rozwiązań, warto więc porozmawiać o Państwa oczekiwaniach. Istotnym elementem naszego nowego podejścia jest także większa otwartość na modele biznesowe oparte o kompetencje naszych Partnerów, których także serdecznie zapraszamy do współpracy. Wystarczy proste zgłoszenie poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY lub krótki telefon – jak mówi chińskie porzekadło: nawet najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku 🙂

Krzysztof Baczyński | SSC Master | krzysztof.baczynski@sscmaster.com

Więcej od rozwiązaniach SSC Master: www.sscmaster.com

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *