Aplikacja SSC Master STRUKTURA ORGANIZACYJNA (ORG) jest narzędziem dla działów personalnych, centrów usług wspólnych oraz biur zarządzających personelem organizacji. Umożliwia pełną obsługę ewidencji pracowników, doradców, ekspertów i kartotek pracowniczych. Ułatwia zarządzanie ścieżkami kariery, ocenami okresowymi pracowników, posiadanymi umiejętnościami i szkoleniami. Wspomaga procesy doboru i rekrutacji pracowników.

Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa w zarządzaniu kadrami oraz w funkcjach dyspozytorskich realizuje warunek wyłącznego zatrudniania personelu posiadającego kwalifikacje oraz właściwy stan zdrowia. Specjalnie zaprojektowane mechanizmy, ułatwiają modelowanie i zarządzanie strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, która jest wykorzystywana między innymi w procesie obiegowym dokumentów w pozostałych aplikacjach z rodziny SSC Master. Aplikacja stanowi efektywne narzędzie działów pracowniczych w ewidencji zasobów ludzkich. Każdy pracownik posiada swoją elektroniczną kartotekę, zasilaną bieżącymi dokumentami. Alerty z odpowiednim wyprzedzeniem informują zainteresowanych o zbliżających się terminach odnowienia badań i egzaminów okresowych. W funkcji dyspozytorskiej system blokuje zatrudnienie pracownika niespełniającego warunków aktualności badań, egzaminów weryfikacyjnych i innych stawianych pracownikom na poszczególnych stanowiskach. Aplikacja może pracować samodzielnie lub w połączeniu rozwiązaniami procesowymi stanowiąc element modelujący strukturę organizacyjną i sterujący ścieżkami akceptacji obiegów dokumentów. Profile pracowników mogą przechowywać dodatkowe dane dotyczące alokacji wyposażenia, udziału w projektach, zainteresowania, doświadczenia zawodowego i innych mających zastosowanie w procesach związanych z zasobami ludzkimi.

Funkcjonalności:

 • Zarządzanie personelem organizacji,
 • Modelowanie i zarządzanie strukturą organizacyjną, ścieżkami akceptacji, prawami dostępu, także dla innych aplikacji pakietu SSC Master,
 • Tworzenie kompletnych profili kompetencyjnych i projektowych,
 • Efektywne zarządzanie wiedzą w procesach doboru i rekrutacji,
 • Śledzenie i inicjowanie szkoleń pracowników,
 • Uproszczenie i przyspieszenie procesu rekrutacji pracowników,
 • Przechowywanie danych związanych z obecnymi, byłymi i potencjalnymi pracownikami,
 • Integracja ze środowiskiem ERP.

Korzyści biznesowe:

 • Łatwy dostęp do danych personalnych pracowników,
 • Monitorowanie badań, egzaminów i certyfikatów,
 • Profile pracowników, ich uprawnienia, role i stanowiska,
 • Scentralizowane zarządzanie personelem organizacji,
 • Modelowanie struktury organizacyjnej i ścieżek akceptacji,
 • Monitorowanie certyfikacji, badań, uprawnień zawodowych,
 • Ewidencja danych personelu zaangażowanego w procesy biznesowe.