Aplikacja SYSTEM CZASU PRACY (SCP) stanowi repozytorium wszystkich danych niezbędnych do kompletnego i zgodnego z przepisami prawa pracy, zarządzania i rozliczania czasu pracy pracowników. Obsługuje cały proces od zatrudnienia, ustalenia warunków i trybu pracy, planowania ramowego i szczegółowego, poprzez monitorowanie realizacji, ewidencję obecności i dyscypliny czasowej, ewidencję urlopów, podróży służbowych i zwolnień lekarskich.

Dzięki specjalnie zaprojektowanym mechanizmom, upraszcza i przyśpiesza sposób tworzenia indywidualnych harmonogramów pracowników. Uwzględnia dane zgromadzone w profilach poszczególnych pracowników, specyfikę stanowisk, ważność uprawnień i badań lekarskich, limitów i harmonogramów, terminów obowiązywania umów. Pozwala na planowanie w odniesieniu do poszczególnych osób i grup, obsługę zastępstw i akceptacji wniosków w oparciu o hierarchię i uprawnienia. Proces planowania grafików działu odbywa się w sposób przejrzysty dla użytkownika za pomocą zdefiniowanych reguł planowania z uwzględnieniem wszelkich przepisów prawa pracy. Aplikacja przygotowuje dane do rozliczeń finansowych z uwzględnieniem trybu zatrudnienia, nieobecności, nadpracowań, uciążliwości. Poprzez mechanizmy importu komunikuje się z zewnętrznymi źródłami danych. Zapewnia wielopoziomową akceptację rozliczeń i podział obsługi procesu, komunikuje się z zewnętrznymi systemami RCP, HRM i ERP. Rozwiązanie współpracuje z pozostałymi aplikacjami z rodziny SSC Master a w szczególności z aplikacjami Urlopy oraz Delegacje, wykorzystując odpowiednie dane do precyzyjnego planowania i rozliczania czasu pracy poszczególnych pracowników.

Funkcjonalności:

 • Usprawnienie i przyśpieszenie planowania i rozliczania czasu pracy w poszczególnych zespołach pracowniczych,
 • Planowanie i rozliczanie czasu pracy w sposób zgodny z normami określonymi w przepisach prawa pracy,
 • Optymalizacja zatrudnienia uzyskiwana dzięki mechanizmom wspierającym harmonogramowanie czasu pracy,
 • Ograniczenie liczby godzin nadliczbowych dzięki efektywnemu planowaniu czasu pracy,
 • Automatyzacja rozliczeń ograniczająca czasochłonność operacji oraz ryzyko błędnych wyliczeń,
 • Zapewnienie systemu raportowania danych czasu pracy, jako funkcjonalności zarządczej dla menedżerów,
 • Ograniczenie kosztów działu personalnego związanych z rozliczeniem czasu pracy,
 • Raportowanie i statystyki czasu pracy, przerw, okresów odpoczynku, nadgodzin,
 • Usprawnienie komunikacji w zakresie informacji dot. czasu pracy pomiędzy działem kadr a poszczególnymi działami,
 • Integracja aplikacji z zewnętrznymi systemami RCP oraz ERP.

Korzyści biznesowe:

 • Konieczność usprawnienia i przyśpieszenia planowania i rozliczania czasu pracy,
 • Konieczność zautomatyzowania procesu planowania i rozliczania czasu pracy,
 • Zapewnienie zgodności procesu planowania i rozliczania z obowiązującymi przepisami prawa pracy,
 • Zmniejszenie zatrudnienia uzyskane dzięki optymalnemu planowaniu czasu pracy,
 • Stworzenie uniwersalnego systemu raportowania danych z systemu czasu pracy,
 • Ograniczenie liczby godzin nadliczbowych dzięki efektywnemu planowaniu czasu pracy,
 • Usprawnienie przepływu informacji dotyczących czasu pracy pomiędzy działem kadr a poszczególnymi działami.