Aplikacja ZASOBY przeznaczona jest do ewidencji i zarządzania zasobami w ramach organizacji. Głównym zadaniem aplikacji jest zaewidencjonowanie wszystkich zasobów/środków trwałych znajdujących się w przedsiębiorstwie oraz przypisanie ich do odpowiednich pracowników lub innych zasobów (tzw. grupy zasobów).

W celu uproszczenia ewidencji i katalogowania środków trwałych, aplikacja została wyposażona w moduł do generowania typów zasobów, które są indywidualnie tworzone przez użytkownika biznesowego. Pola zawarte w danym typie zasobu odzwierciedlają konkretne potrzeby danej grupy zasobów. Istnieje możliwość dodawania własnych pól opisujących dany zasób, schemat obiegu wniosku o przypisanie zasobu itd. Do każdego typu zasobu możemy przypisać Administratora zasobu, który jest odpowiedzialny za zarządzanie zasobami w danej grupie. Dodatkowo aplikacja umożliwia śledzenie kosztów związanych z danym zasobem, dzięki integracji z aplikacją SSC Master FAKTURY lub też poprzez „ręczne” wprowadzanie i śledzenie kosztów związanych z danym zasobem. Do każdego zasobu można podłączyć indywidualny cykl życia danego zasobu, który ułatwia zarządzanie poszczególnymi fazami jego użytkowania np. koniec gwarancji, przegląd techniczny, koniec okresu leasingowania itd. Aplikacja SSC Master ZASOBY umożliwia przypisywanie zasobów do innych zasobów, dzięki czemu umożliwia stworzenie logicznego drzewa powiązań poszczególnych elementów w danej grupie zasobów. Przypisanie zasobu (grupy zasobów) do poszczególnego pracownika odbywa się za pomocą odpowiedniego workflow i odpowiednich wniosków o przypisanie. Istnieje możliwość wnioskowania o odpowiedni zasób rodzajowy, a dopiero na etapie późniejszego procesowania wniosku wskazujemy konkretny zasób, który zostaje przypisany do użytkownika. Wnioskowanie o przydzielenie zasobów może być powiązane z aplikacją SSC Master ZAMÓWIENIA, dzięki czemu możemy obsłużyć cały proces od pojawienia się zapotrzebowania na dany zasób (typ zasobu) do finalnej realizacji zamówienia i ewidencji środka trwałego. Specjalnie zamodelowane widoki w aplikacji umożliwiają prezentowanie zasobów wg różnych kryteriów i przypisań.

Funkcjonalności:

 • Ewidencjonowanie i zarządzanie zasobami/środkami trwałymi,
 • Przeglądanie zasobów/środków trwałych wg różnych kryteriów,
 • Wnioskowanie o przypisanie zasobów,
 • Śledzenie kosztów związanych z cyklem życia danego zasobu,
 • Zarządzanie cyklem życia zasobu,
 • Generowanie i obieg tzw. „Karty obiegowej” pracownika,
 • Integracja z czytnikami kodów kreskowych lub RFID,
 • Inwentaryzacja zasobów/środków trwałych,
 • Ewidencja operacji wykonanych na danym zasobie,
 • Wsparcie dla działów zarządzającymi środkami trwałymi,
 • Integracja ze środowiskiem ERP.

Korzyści biznesowe:

 • Łatwy dostęp do danych zawartych w kartotece środków trwałych,
 • Scentralizowane zarządzanie zasobami przypisanymi do poszczególnych pracowników,
 • Scentralizowane zarządzanie majątkiem trwałym organizacji,
 • Ułatwienie i przyśpieszenie operacji na środku trwałym,
 • Zarządzanie i nadzór nad operacjami wykonywanymi na środkach trwałych.