Import zwolnień eZLA z PUE

Szanowni Państwo,

W celu usprawnienia procesu rejestrowania absencji chorobowych w systemie SSC Master SCP, uruchomiliśmy mechanizm importu elektronicznych zwolnień lekarskich z PUE.

Szczegółowa informacja znajduje się poniżej.

1. Import zwolnień eZLA z PUE 1

  1. Import zwolnień eZLA z PUE

Mechanizm importu zwolnień lekarskich znajduje się w sekcji Operacje-> Integracja w aplikacji SSC Master SCP. W celu uruchomienia mechanizmu wybieramy następujące opcje.

W oknie raportu wybieramy następujące parametry: ZUS -> Import -> eZLA zgodnie z poniższym zdjęciem.

W sekcji parametry wyświetlany jest domyślny kod absencji (jeśli nie jest wskazany to należy go wybrać), który będzie wskazywany dla importowanych absencji. Dodatkowo istnieje możliwość wskazania innego rodzaju absencji w zależności od wskazania lekarskiego oraz kodu literowego choroby, który ma pierwszeństwo podczas importu przed domyślnym (głównym) kodem absencji.

W następnym kroku należy wskazać plik csv, który pobieramy z portalu PUE. Plik musi być zgodny ze standardem ZUS czyli musi zawierać 35 kolumn i musi spełniać poniższe kryteria.

Format pliku eksportu:

użyty separator danych , (przecinek)
użyty znak końca linii Plik może posiadać zakończenia linii w formacie CRLF lub LF
Nagłówek Plik będzie posiadał nagłówek w formacie zgodnym z nazwami pól ze zwolnienia

Seria, Numer, PESEL, Imię ubezpieczonego, Nazwisko ubezpieczonego, Miejsce ubezpieczenia, Seria i numer paszportu, Data urodzenia, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Data początku niezdolności, Data końca niezdolności, Data początku pobytu w szpitalu, Data końca pobytu w szpitalu, Wskazanie lekarskie, Kody literowe choroby, Numer statystyczny choroby, Kod pokrewieństwa, Data urodzenia osoby pod opieką, Rodzaj identyfikatora płatnika, Identyfikator płatnika, Nazwa ZOZ, Kod pocztowy ZOZ, Miejscowość ZOZ, Ulica ZOZ, Numer domu ZOZ, Numer lokalu ZOZ, Identyfikator lekarza, Imię lekarza, Nazwisko lekarza, Data wystawienia zaświadczenia, Status zaświadczenia
ilość kolumn 35
format daty Pola daty są eksportowane w formacie yyyy-MM-dd, przykładowo 2014-10-13

Po wybraniu odpowiedniego pliku do importu, wykonywany jest import zwolnień lekarskich.

System zapisuje wynik operacji w dokumencie logu, który znajduje się w sekcji Logi:

W dokumencie logu znajduje się plik źródłowy csv oraz dodatkowy plik xls, który zawiera całą zawartość logu operacji do łatwiejszego przeglądania komunikatów.

Podczas tworzenia dokumentu nieobecności, dokument zatrudnienia pracownika jest pobierany na podstawie nr PESEL znajdujący się w profilu pracownika. Jeśli w profilu pracownika w aplikacji ORG nie będzie on wpisany, wówczas w logu operacji pojawi się stosowny komunikat.

W takim przypadku należy odnaleźć profil pracownika i uzupełnić o nr PESEL, który znajduje się w pliku z zwolnieniami.

W przypadku, gdy importowana absencja koliduje z inna absencją wprowadzoną do systemu dla danego pracownika pojawi się odpowiedni zapis informujący o tym fakcie.

Na samym dole przedstawiona jest informacja zbiorcza informująca o ilość utworzonych nieobecności, błędów oraz ilość przetworzonych rekordów (ilości nieobecności).

Nowo zaimportowane zwolnienia lekarskie można przeglądać na zestawie widoków przedstawiających nieobecności. W szczególności widok prezentujący nieobecności wg daty ich utworzenia (daty wykonania importu) będzie pomocny w celu zweryfikowania czy wszystkie absencje się poprawnie zaimportowały do systemu.

Jeśli masz jakieś pytania napisz na adres: pomoc@sscmaster.com

Z pozdrowieniami

SSC Master Team