Indywidualna parametryzacja strony głównej: kolejność kolumn, ulubione widoki, sortowanie

Szanowni Państwo,

W celu poprawienia komfortu użytkowania aplikacji SSC Master, udostępniliśmy możliwość indywidualnej parametryzacji wyświetlania informacji na stronie głównej.

Aktualnie użytkownik ma możliwość zmiany ustawień w następujących obszarach:

1. Zmiana kolejności i widoczności kolumn na widokach w aplikacji

2. Sortowanie danych po kolumnach

3. Ustawienie domyślnego widoku w każdej z aplikacji

4. Ustawienie kolejności aplikacji w menu

  1. Zmiana kolejności i widoczności kolumn na widokach w aplikacji

W celu zmiany kolejności lub widoczności kolumn na widokach, klikamy na ikonkę znajdującą się na belce widoku.

W wyświetlonym na ekranie oknie, dokonujemy odpowiednich zmian w kolejności lub widoczności kolumn na widoku.

Jeśli chcemy zmienić kolejność kolumny na widoku, wystarczy, że „złapiemy” daną kolumnę i przeciągniemy w odpowiednie miejsce na liście.

Jeśli chcemy ukryć na widoku jakąś kolumnę wystarczy, że odznaczymy pole typu checkbox znajdujące się po lewej stronie nazwy kolumny . Analogicznie możemy dodać kolumnę na widoku zaznaczając pole typu checkbox znajdujące się po lewej stronie nazwy kolumny .

W dowolnym momencie możemy przywrócić domyślny układ widoku (widoczność i kolejność kolumn) klikając na przycisk , znajdujący się w lewym dolnym roku okna parametryzacji widoku.

Po zatwierdzeniu zmian przyciskiem OK, nastąpi przeładowanie widoku i wyświetlenie danych w nowym, zmodyfikowanym układzie.

Parametryzację widoków dokonujemy niezależnie dla każdej aplikacji oraz poszczególnych formularzy w danej aplikacji np. niezależnie parametryzujemy widoki w fakturach przychodzących jak i fakturach wychodzących.

     2. Sortowanie danych po kolumnach

W celu przesortowania danych po konkretnej kolumnie klikamy na ikonkę znajdująca się przy każdej etykiecie kolumny .

Sortować możemy w układzie malejącym jak i rosnącym . Kolejne doczytywane partie dokumentów są automatycznie sortowane wg zadanego kryterium.

UWAGA: Informacja o sortowanej kolumnie nie jest zapisywana w ustawieniach użytkownika zatem po odświeżeniu widoku sortowanie jest realizowane po domyślnej kolumnie na danym widoku.

     3. Ustawienie domyślnego widoku w każdej z aplikacji

W aplikacji SSC Master użytkownik może ustawić sobie domyślny widok dla danej aplikacji. Jeśli widok taki został ustawiony to będzie się on automatycznie otwierał przy włączeniu danej aplikacji.

W celu ustawienia widoku domyślnego w aplikacji, klikamy na przycisk znajdujący się na belce widoku.

Widok, który został ustawiony jako domyślny, zmienia ikonkę na .

Tylko jeden widok w aplikacji może być ustawiony jako domyślny.

Jeśli chcemy odznaczyć widok, aby nie był on już widokiem domyślnym, wystarczy kliknąć ikonkę i zatwierdzić komunikat klikając przycisk OK.

Ikonka domyślnego widoku zmieni się na .

    4. Ustawienie kolejności aplikacji w menu

W celu zmiany kolejności aplikacji w głównym menu, klikamy na przycisk Parametry w menu głównym aplikacji.

W oknie parametrów użytkownika, przechodzimy na drugą zakładkę o nazwie Aplikacje/Widoki.

Jeśli chcemy zmienić kolejność aplikacji, wystarczy, że „złapiemy” daną aplikację i przeciągniemy w odpowiednie miejsce na liście.

Po zatwierdzeniu zmian przyciskiem OK, lista aplikacji znajdująca się w lewym menu, zostanie przeładowana i ustawiona zgodnie ze zdefiniowaną przez użytkownika kolejnością.

Jeśli masz jakieś pytania napisz na adres: pomoc@sscmaster.com

Z pozdrowieniami

SSC Master Team